Hamiline Yazılı Çekler

46/2011 Poliçeler (Değişiklik) Yasası nın 3. maddesi esas yasanın 3. maddesinde yer alan hamiline ibaresini çıkarmak suretiyle mezkur maddeyi aşağıdaki şekilde değiştirmiştir.

Poliçenin tarifi 46/2011 (1/1/2013) 3. (1)
Bir poliçe, bir kişi tarafından başka bir kişiye yazılı olarak hitap eden, ve veren kişi tarafından imzalanmış, ve muhatabından ilk talepte veya saptanmış veya saptanabilen ileri bir tarihte, para olarak belli bir miktarı, belirlenmiş bir kişiye veya emrine ödenmesi isteminde bulunan koşulsuz ve kesin bir emirdir.

Yukarıda atıfta bulunulan maddeden de anlaşılacağı üzere, bir poliçe belirlenmiş bir kişiye veya emrine ödenmesi isteminde bulunan koşulsuz ve kesin bir emirdir. 46/2011 sayılı Yasanın 13. maddesi mezkur maddenin 01 Ocak 2013 tarihinden başlayarak yürürlüğe girdiğini açıkca belirtmektedir. Başka bir deyişle, mevcut yasal mevzuat uyarınca hamiline yazılı çekler geçersizdir ve/veya yasaya uygun değildir.

Show Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *